Info

De Stichting Filmliga Heiloo stelt zich ten doel het (doen) vertonen van bijzondere films, die in het algemeen niet in reguliere bioscopen in de regio Alkmaar en omstreken worden vertoond. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het selecteren van films die controversieel mogen zijn en waarbij gelet wordt op de kwaliteit van het acteren, het camerawerk, de muziek, de filmtechniek en meer algemeen: de artistieke waarde. Kortom: films die je raken en waar je aan terug blijft denken.

Voor onze nieuwe abonnees nog even het volgende:

mocht u op de door u gekozen avond verhinderd zijn, dan kunt u het op een andere avond proberen. In dit geval kunt u in de hal per persoon een volgnummer trekken en om 20.10 uur bij de rechter zaalingang in de wachtrij gaan staan. Abonnees die op hun eigen avond komen gelieve op tijd aanwezig te zijn omdat u anders het risico loopt dat er na 20.15 uur geen plaatsen meer over zijn. Filmliga Heiloo draait films van donderdag t/m donderdag. De laatste donderdag en de woensdag daaraan voorafgaand zijn de films zonder pauze. Alle films worden vertoond in theater de Beun in Heiloo.

NUMMERTJESPAAL
Ook dit seizoen zult u de door theater de Beun geplaatste nummertjespaal in de hal aan treffen.
Ons is medegedeeld dat op last van de brandweer de stoelen – na de uitbreiding van de foyer zijn dat er aanzienlijk meer - niet meer in het pad mogen staan. Het trekken van een nummer is dus alleen voor de leden die niet op hun eigen avond naar de film gaan. De Filmliga is wel van mening dat het individueel trekken van een nummer op volgorde van binnenkomst een goede oplossing is.


KAART VERLOREN?
Als u uw kaart verliest, zijn wij genoodzaakt om 5,- euro administratiekosten in rekening te brengen bij de aanvraag van een nieuwe knipkaart.

ENQUÊTE
Vele abonnees hebben aan de enquête meegedaan. Het
totale programma 2012/2013 kreeg een gemiddelde
waardering van 7,6.
Als beste drie films werden gekozen:
1. Intouchables
2. The Help
3. In A Better World


10 films voor 40,- euro
info@filmligaheiloo.nl
tel. 06 246 22 917
b.g.g. 06 491 28 143

Wachtrij

Filmliga Heiloo verleent haar leden de service om bij verhindering op de eigen avond, op een andere avond in de filmweek alsnog naar de filmvoorstelling te gaan. Hiervoor kunt u in de wachtrij in de hal plaatsnemen en wordt u na 20.15 uur op volgorde van binnenkomst toegelaten tot de zaal, voor de dan nog beschikbare plaatsen.

Sinds een aantal maanden werken wij voor het bepalen van een eerlijke volgorde in de wachtrij met volgnummers. Helaas hebben zowel wij als u moeten constateren dat deze werkwijze niet tot het gewenste effect leidt en bovenal tot ongewenste situaties kan leiden. Leden in de wachtrij drommen samen voor de toegangsdeur van de zaal, stagneren de doorstroom en waardoor de wachtrij als zodanig is verdwenen. Graag stellen wij daarom, met behoud van het huidige systeem, het volgende voor:

-Indien u op de door u gekozen avond verhinderd bent, kunt u het op een andere dag proberen.
-In dit geval trekt u een volgnummer en kunt u in de hal wachten tot 20.15 uur
-Rond 20.10 uur wordt u gevraagd om op volgorde in de wachtrij te gaan staan.
-Deze wachtrij wordt voortaan voor de rechter zaalingang gevormd
(zie ook bijgevoegde plattegrond).  

Wij rekenen op uw begrip en medewerking. De huidige service voor een andere avond bij verhindering willen wij behouden.

Filmliga Heiloo


NUMMERTJESPAAL
Geachte filmliefhebber,
Ook dit seizoen zult u de door theater de Beun geplaatste nummertjespaal in de hal aan treffen.
Ons is medegedeeld dat op last van de brandweer de stoelen – na de uitbreiding van de foyer zijn dat er aanzienlijk meer - niet meer in het pad mogen staan. Het trekken van een nummer is dus alleen voor de leden die niet op hun eigen avond naar de film gaan. De Filmliga is wel van mening dat het individueel trekken van een nummer op volgorde van binnenkomst een goede oplossing is.

Met vriendelijke filmgroet,
Het bestuur Stichting Filmliga Heiloo

10 films voor 40,- euro
info@filmligaheiloo.nl
tel. 06 246 22 917
b.g.g. 06 491 28 143